Cand. jur, journalist Dorthe la Cour - Journalistik og Kommunikation

De ni enneagrammodeller

Forord til bogen:

"Vi har igennem undervisning og personlige erfaringer oplevet hvordan modellen har bidraget til forståelse og accept af både eget indre liv og andres liv. Vi har på nærmeste hold set udviklingen af menneskelige relationer, på en respektfuld og nærværende måde. Vi har brugt modellen ved rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, ved omstruktureringer og planlægning af udviklingsforløb, ved konflikthåndtering og styrkelse af samarbejdsrelationer. Også privat har modellen haft betydning og givet os større forståelse for vores adfærd og vores gode som dårlige vaner.
Enneagrammet har givet os større forståelse for vores adfærd og vores gode som dårlige vaner. Enneagrammet har givet os mulighed for at ændre på det, vi ønsker at ændre på" .
Vi har til bogen interviewet en række mennesker, der har gjort profilerne levende med deres personlige beretninger. I interviewene fra arbejdsbogen De 9 Enneagrammodeller fremtræder de ni profiler tydeligt og personligt.
De 9 modeller eller personprofiler har hver især et særligt perspektiv på tilværelsen, eller unikt bidrag til den helhed de indgår i.

Dorthe la Cour og Joan Peitersen


Tilbage til eksempler >>

Bogen koster kr. 99,- ekskl. forsendelse.
Kan købes ved henvendelse til Dorthe la Cour >>